O spoločnosti TECHNISERV, s.r.o.

Spoločnosť TECHNISERV, s. r. o. je jednou zo skupiny firiem pôsobiacich v krajinách Strednej a Východnej Európy pod registrovanou značkou TECHNISERV. V roku 1991 vznikla spoločnosť TECHNISERV, spol. s r.o. v Českej Republike, ktorá v súčasnosti ponúka komplexnú dodávku a inštaláciu vyspelých technológií a systémov.

V ďalšom období vývoja spoločnosti, vznikla spoločnosť TECHNISERV Slovensko a TECHNISERV Poľsko.

Spoločnosť TECHNISERV Slovensko, založená v roku 1999, je zameraná na dodávateľskú a servisnú činnosť komunikačných technológií a špeciálnych systémov, s realizáciou, vývojom a servisom komplexných IT riešení v oblasti hlasových a dátových komunikácií a špeciálneho softvéru. Spoločnosť ďalej rozšírila okruh svojich aktivít tak, aby v maximálnej miere bola schopná zaistiť v špecializovaných odvetviach komplexné dodávky systémov a zariadení.

V produktovom portfóliu spoločnosti je možné nájsť predovšetkým IP telefónne ústredne, kontaktné centrá, špeciálne systémy určené pre obsluhu, podporu a údržbu letovej prevádzky, aktívne a pasívne dátové prvky kabelážnych systémov, elektronickú požiarnu signalizáciu, CCTV, špeciálne bezpečnostné systémy. Hlavný dôraz sa pritom kladie na bezpečnosť a spoľahlivosť budovaní systémov ako celku, samozrejmou súčasťou poskytovaných služieb je komplexný a kvalifikovaný servis.

Spoločnosti TECHNISERV Slovensko bol schválený Integrovaný Manažérsky Systém podľa noriem manažérstva kvality - ISO 9001:2015, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - ISO 45001:2018 a to certifikačnou spoločnosťou Lloyd´s Register Quality Assurance.

Centrála spoločnosti TECHNISERV, s.r.o. je v Bratislave, v rámci Slovenskej republiky má pobočky v globálnych regiónoch, s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a dostupnosť na území celej Slovenskej republiky.

 


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei