Certifikáty a osvedčenia spoločnosti

Certifikát ISO 14001, ISO 45001 a ISO 9001 | Certifikát ISO 14001, ISO 45001 a ISO 9001
Certifikát o zhode AQAP
Potvdrenie o účasti EMAS

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
Vyjadrenie Národného bezpečnostného úradu
Licencia na prevádzkovanie technickej služby
TECHNICKÁ INŠPEKCIA: oprávnenie 01 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA: oprávnenie 02
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Oprávnenie ÚCL pre činnosť v civilnom letectve (ČR)
Oprávnenie ÚCL - skúšanie (pozemné overovanie) LPZ
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve (ČR) 1
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve (ČR) 2
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve (ČR) 3
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve MO SR 1
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve MO SR 2
Osvedčenie na činnosti vo vojenskom letectve MO SR 3

Business Partner AVAYA
Business Partner GENESYS
Autorizácia Brand-Rex
Autorizácia KELine
Autorizácia IBM
Osvedčenie Aastra Technologies/NexSpan
SILVER Partner HUAWEI

Certifikát OBELUX
Certifikát NAKSYS
Oprávnenie Transcon
Osvedčenie AIRFIELD
Certifikát AIRFIELD
Osvedčenie ADB


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei