Kontaktné centrum

Kontaktné centrum/Call centrum: riešenie umožňujúce významnou mierou zvyšovať kvalitu komunikácie so zakaznikom, zvyšuje pravdepodobnosť kúpy produktov, služieb a významne zvyšuje imidž konkrétnej spoločnosti. Je základom pre budovanie databázy informácií o zákazníkovi a vzájomnej súčinnosti pre riešenia CRM.
Po stránke technologickej už nie je kontaktné centrum len jednoduchou prístupovou cestou pre zákazníka, ktorý sa na jednom telefonnom čisle informuje,kontaktné centrum sa stáva otvoreným rozhraním pre všetký typy komunikácie-pošta, telefón, fax, e-mail, sms, chat, web, video, atď. Moderné kontaktné centrá sú budované ako MULTIMEDIÁLNE, k čomu samozrejme treba prisposobovať nie len technologické časti daného systému, ale aj procesy a organizáciu samotnej firmy.


TECHNISERV, s.r.o. je v oblasti budovania a servisu kontaktných centier významným historickým hráčom na slovenskom trhu. Spoločnosť má v portfóliu svojich riešení svetových lídrov v oblasti kontakných centier a call centier, čoho dôkazom je aj ich postavenie v Gartner Magic Quadrant/2007. Spoločnosť TECHNISERV, s.r.o. v oblasti kontaktných centier zabezpečuje nie len samotnú inštaláciu, implementáciu a servis konkrétnych technologií, ale jej významnou pridanou hodnotou je poradenstvo v oblasti samotného riadenia kontaktného centra, zvyšovania produktivity a efektivity kontaktného centra a riadenia ľudských zdrojov.

TECHNISERV, s.r.o. je autorizovaným partnerom spoločnosti Genesys Telecommunications Laboratories, ktorá je svetovým lídrom v oblasti softverových riešení kontaktných centier, call centier. Riešenia spoločnosti Genesys plne pokrývajú požiadavky na moderné, multimediálne kontaktné centrá. Riešenia sú využívané významnými nadnárodnými spoločnosťami, čo len dokazuje, že produktové portfólio je silno zamerané na stabilitu, bezpečnosť a je plne integrovateľné s ostatnými komponentami telekomunikačného reťazca s naväznosťou na riešenia CRM. Softvérové riešenia pokrývajú aj požiadavky na nástroje umožňujúce plánovanie ľudských zdrojov, aj nástroje umožňujúce detailný reporting procesov kontaktného centra. Portfólio riešení je z pohľadu kapacity škálovateľné, čo umožňuje použitie technologie Genesys pre ktorýkoľvek zákaznícky segment, či už sa jedná o malú, strednú, resp. veľkú spoločnosť.

 

TECHNISERV, s.r.o. je autorizovaným partnerom spoločnosti AVAYA, ktorá je jedným z lídrov v riešeniach moderných, multimediálných kontaktných centier, call centier. Portfólio je komplexným celkom a to aj vzhľadom na svetové postavenie spoločnosti AVAYA v oblasti IP telefónie a jej historickom orientovaní sa na riešenia telefonných ústrední a IVR systémov. Kontaktné centrá na technologii spoločnosti AVAYA je možné nájsť v celosvetovo významných spoločnostiach, ale aj v spoločnostiach menšieho rozsahu, čo dokazuje skutočnosť maximálnej škálovateľnosti daného systému. Súčasťou riešenia sú nástroje umožňujúce reporting procesov kontaktného centra, aplikácie umožňujúce využívanie Voice Portal riešenia štandardného IVR a SW komponenty umožňujúce integráciu do CRM riešenia danej spoločnosti.

Jedným z významných riešení spoločnosti AVAYA je recording systém spoločnosti Witness Systems. Riešenie pokrýva všetky požiadavky zakazníkov, od stredného do vyžšieho segmentu, čo je umožnené škalovateľnosťou daného riešenia. Unifikacia, jednoduchosť inštalácie a štandardná IT platforma, je zárukou vysokej stability a spoľahlivosti systému Witness.

 

TECHNISERV, s.r.o. rieši produkty spoločnosti NICE Systems, ktorá je svetovým lídrom v oblasti nahrávania komunikácie, napr. v kontaktných centrách. Riešenia spoločnosti NICE umožňujú nahrávanie hlasovej, ale aj obrazovej formy komunikácie, jednotlivé aplikačné moduly pokrývaju požiadavky na kvalifikovaný reporting, výrazne podporujú tzv. Quality Management, zameraný na stanovenie výberových kritérii a následného hodnotenia kvality komunikácie. Systém NICE je používaný vo významných svetových spoločnostiach, koncepcia zaručuje vysokú stabilitu riešenia, modulárnosť a vysokú mieru bezpečnosti.


Veľmi radi vám poskytneme doplňujúce informácie a odpovieme na otázky, kontaktujte nás prosím.
e-mail: obchod@techniserv.sk
tel.: +421 2 4920 2851


Partneri

AudioCodes Aastra Matra Nice Avaya Huawei